PM publicerad 24 januari.  Datum:28 januari Starttider:09.00 Tävlingsklasser 42 km12.00 Motionsklasser 42 & 21 km Bansträckning:Bansträckning 6,8 […]
SM arenan står i princip klar och snöproduktionen har varit igång de sista dagarna vilket resulterat […]