Tävlingsorganisation

Kontakta oss på info@billingenslanglopp.se

Stein Östensen

Tävlingsledare Billingens Långlopp

Magnus Ramsin

Bitr. Tävlingsledare

Martin Holmstrand

Projektledare

Samordnare The Originals

Patrik Johansson

Projektledare

Arenachef