SM arenan står i princip klar och snöproduktionen har varit igång de sista dagarna vilket resulterat i att vi kan köra loppet på en 6,8 km lång slinga. Det innebär 6 varv för huvuddistansen samt 3 för den korta. Det är mycket brett och fint runt hela bansträckningen och med två olika starttider för tävlingsklasser och motion gör att det kommer finnas bra utrymme.

Se bansträckning

Comments are closed