TILL ANMÄLAN

Använd alltid samma mailadress vid anmälan. Det är ditt ID för tex The Originals och seedning.

OM ANMÄLAN

Anmälan är bindande. En administrationsavgift på 25 SEK tillkommer vid anmälan som inkluderar bla support och kortavgifter. Överlåtelse eller byte av startplats kan genomföras mot en kostnad på 150 SEK.

För deltagande i tävlingsklass är det krav på föreningstillhörighet (ansluten till svenska skidförbundet). Vi rekommenderar också föreningstillhörighet i motionsklass vilket ger dig ett försäkringsskydd du som klubblös saknar.

Ni godkänner också att vi som arrangörer och tävlingens samarbetspartners disponerar deltagarregister. Denna registrering är nödvändig för att vi ska kunna ge er deltagare god service före, under och efter tävlingen.

I anmälningsformuläret anger du ditt ”Vasa ID”, detta medför att Vasaloppsorganisationen kan genomföra automatisk seedning med ditt resultat från Billingens Långlopp. Ditt ”Vasa ID” hittar du under ”mina sidor” på Vasaloppet hemsida, alternativt kontakta Vasaloppets kundtjänst

Ingen återbetalning av startavgift om du avstår att åka eller blir sjuk. För återbetalning, se instruktioner för försäkringar.

Vid inställt lopp som beror på snöbrist, extrem kyla eller vissa andra väderförhållanden, återbetalar vi 50 procent av anmälningsavgiften, enligt Svenska Skidförbundets riktlinjer.

Force majeure: Vid inställt lopp som beror på förhållanden utanför vår kontroll, såsom brand, översvämning, naturkatastrof, arbetskonflikt, krig, terroristattentat, jordbävning, myndighetsbeslut, smittspridning av virus eller andra sjukdomar, eller andra liknande händelser, återbetalas inte anmälningsavgiften.

Vi förbehåller oss rätten att göra justeringar i loppens och kringaktiviteternas innehåll och utformning inklusive ändring av åkdag.

Gällande Covid-19: Om arrangemangen kommer att påverkas av covid-19 avseende restriktioner, myndighetsbeslut med mera förbehåller vi oss rätten att ändra i bansträckning, datum och tid för genomförande eller övriga förutsättningar. Billingens Långlopp har ingen skyldighet att återbetala anmälningsavgift eller betala skadestånd som kompensation. Om arrangemanget måste ställas in av skäl hänförliga till corona har du rätt som deltagare att flytta din startplats till nästkommande år.

STARTKLAR AVBESTÄLLNINGS- OCH OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Om du blir sjuk, skadad eller gravid och inte kan delta i loppet kan du som tecknar försäkringen Startklar (155 kr/år) eller Startklar Plus (275 kr/år) få anmälningsavgiften tillbaka. I båda försäkringarna ingår även en olycksfallsförsäkring under resan till/från och under själva loppet. I Startklar Plus gäller också olycksfallsförsäkringen varje gång du tränar under hela året. Försäkringarna är giltiga för alla dina motions- och tävlingsarrangemang i Sverige under försäkringsperioden som är 1 år från och med betaldagen.
Du kan läsa mer och teckna online på www.startklar.nu.